Informācijas sistēmu izstrādes un attīstības nodaļa

IT serviss 67034857, 67034856
E-studijas 67034993
LU portāla vadītāja 67033882*


*LU.LV satura jautājumi un jauno tīmekļvietņu pieteikumi


LUIS attīstības nodaļa

LUIS 67033898

­

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nodaļa

Datortīklu apkalpošana 67034020*


*Datortīklu apkalpošana Raiņa bulvārī 19.

Jautājumus, kas saistīti ar datortīklu apkalpošanu LU Akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1 un Jelgavas ielā 3), iespējams pieteikt IT servisa sistēmā.