Informācijas sistēmu izstrādes un attīstības nodaļa:

  • plāno, organizē, koordinē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas;
  • veicina LU koplietošanas sistēmu izveidi un to efektīvu izmantošanu;
  • koordinē sadarbību ar ārpakalpojuma sniedzējiem informācijas sistēmām, kas nodotas ITD pārvaldībā;
  • koordinē un kontrolē ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistīto sadarbības līgumu uzskaiti un pagarināšanu;
  • izvērtē līgumu nosacījumus un izbeigšanas nepieciešamību informācijas sistēmām, kas nodotas ITD pārvaldībā.

Nodaļas vadītāja