LUIS attīstības nodaļa nodrošina:

  • LUIS analīzi, projektēšanu, izstrādi, testēšanu un uzturēšanu;
  • LUIS izstrādes un lietotāju dokumentācijas, kā arī drošības noteikumu izstrādi un to ievērošanas uzraudzību;
  • LUIS un datu noliktavas izstrādes, testēšanas un produkcijas vides uzturēšanu, datu un programmatūras rezerves kopiju veidošanu;
  • LUIS datu apmaiņas un sistēmas saskarnes ar citām LU un ārējām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmām, ievērojot drošību, vienotu datu apmaiņas standartu, datu savietojamību, identificējamību un atkalizmantošanu.

Jautājumus, kas saistīti ar LUIS, iespējams pieteikt IT servisa sistēmas LUIS projektā vai zvanot LUIS konsultantiem.

Nodaļas vadītājs