Informējam, ka Microsoft 365 produkti (Word, Excel, PowerPoint u.c.) jaunajiem studentiem, kas studijas uzsāks 2022. gada rudenī, būs pieejami pēc imatrikulācijas rīkojuma (datumu skatīt LUIS izvēlnē "Studijas" => "Studiju dati").

Par Microsoft 365

Dalīties