Lai paplašinātu LU pasniedzēju un studentu iespējas tiešsaistes studiju nodrošināšanā, no 2022. gada 28. marta visiem Latvijas Universitātes darbiniekiem ir pieejama bezmaksas tīmekļa videokonferenču sistēma BigBlueButton (turpmāk – BBB sistēma).

BBB sistēmu var lietot gan e-studiju sistēmā Moodle (tikai kursā reģistrētie lietotāji), gan piekļūstot caur interneta pārlūkprogrammu (nosūtot piekļuves saiti noteiktam lietotāju lokam).

Vairāk informācijas

Dalīties