LU studenta ceļvedis IT pakalpojumos

      lietotājvārds un parole

Lietotājvārds

Latvijas Universitātes (LU) lietotājvārdu un paroli Jums piešķir reģistrācijas laikā. LU studenta lietotājvārds sastāv no 7 simboliem, no kuriem pirmie divi ir burti (jaunāko kursu studentiem personas iniciāļi), bet pārējie pieci ir cipari, piemēram, ab12345. Studenta lietotājvārds var nesakrist ar studenta apliecības numuru.

Ar savu LU lietotājvārdu students var pieslēgties LU IT pakalpojumiem, piemēram, bezvadu tīkliem, e-pastam, e-studijām u.c.

Ir divi izņēmumi, kad studentam, autentificējoties kādam IT pakalpojumam, aiz lietotājvārda jāraksta arīdzan @lu.lv: pirmkārt, slēdzoties pie bezvadu tīkla "eduroam", un otrkārt, slēdzoties pie Google Mail. Parole gan visos gadījumos paliek viena un tā pati.

Parole

Lietotājvārdam ir piekārtota sākotnējā parole, kuru students var mainīt gan LUIS, gan LU e-pasta sistēmā. Gadījumā, ja students savu paroli neatceras vai ir nozaudējis, vēl ir iespēja to atjaunot vietnē paroles.lu.lv, vai nu norādot savu lietotājvārdu, alternatīvo e-pasta adresi vai, izmantojot internetbanku. Alternatīvo e-pasta adresi students norāda, piesakoties studijām LU, un to ir iespējams aizstāt ar citu vietnē LUIS. LU lietotājvārda paroli var atjaunot arī LU IT servisā.

Portāls

Students ar savu lietotājvārdu un paroli var piekļūt LU portālam. LU portālā vienuviet ar vienoto pieslēgšanās sistēmu ir pieejami visi studiju procesā nepieciešamie rīki - e-pasts, e-studijas, LUIS, normatīvo aktu sistēma, LU abonētās datubāzes u.c.

Portāla adrese: http://www.lu.lv/portals

     
     
 
      bezvadu tīkli un vpn

Bezvadu tīkli

Lai nodrošinātu LU studentus vienu no galvenajiem studiju procesā nepieciešamajiem rīkiem - globālo tīmekli internet, esam izvietojuši visās LU struktūrvienību un fakultāšu ēkās bezvadu tīklu rūterus, kuriem var pieslēgties no jebkuras operētājsistēmas (Windows, iOS, Android, Linux u.c.), lietojot savu LU lietotājvārdu un paroli.

Patlaban LU bezvadu tīklos atradīsit trīs dažādus bezvadu tīklus - LU, LU-WIFI un EDUROAM.

LU bezvadu tīkls domāts modernākajām ierīcēm, kas atbalsta WPA2/TKIP šifrēšanu drošam un ātram savienojumam ar internet. Lai tam pieslēgtos un sāktu izmantot, lietotājam nepieciešams veikt nelielu uzstādījumu konfigurēšanu savā ierīcē (dators, viedtālrunis, planšete u.tml.).
Pamācības, kā konfigurēt bezvadu tīklu LU
Google Android ICS 4.0.3
Mac OS X Lion 10.7.4
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows XP

LU-WIFI bezvadu tīkls ir domāts visām ierīcēm, kas vien spēj strādāt ar wireless pieslēgumu. Lai to sāktu izmantot, lietotājam nepieciešams vispirms tam pieslēgties (uz pašu pieslēgšanos LU-WIFI nekādu ierobežojumu nav) un tad autentificēties pārlūkprogrammā.
Pamācības, kā pieslēgties bezvadu tīklam LU-WIFI
Google Android ICS 4.0.3
Mac OS X Lion 10.7.4
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows XP

EDUROAM bezvadu tīkls domāts gan LU, gan citu augstskolu studentiem, kas vēlas pieslēgties citas augstskolas bezvadu tīklam. EDUROAM ir starptautiski standartizēti pieslēgšanās uzstādījumi un, ja iestāde ir pievienojusies šai programmai, tad lietotājs var būt drošs, ka viņa uzstādījumi strādās. Vienīgā atšķirīgā lieta ir tāda, ka, pieslēdzoties bezvadu tīklam EDUROAM, lietotājvārds rakstāms ar @lu.lv galā, piemēram, username@lu.lv.
Pamācības, kā konfigurēt bezvadu tīklu EDUROAM
Google Android ICS 4.0.3
Mac OS X Lion 10.7.4
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows XP

LU virtuālais privātais tīkls - VPN

Ir atsevišķi LU IT pakalpojumi, kuri drošības vai citu (piemēram, licencēšanas) apsvērumu dēļ ir pieejami tikai no LU tīkla. Tāpēc gadījumos, kad lietotājam nepieciešams izmantot šādu pakalpojumu, taču viņš nevar fiziski būt LU tīklā (piemēram, ir citā iestādē vai pat ārzēmēs), var izmantot LU virtuālā privātā tīkla savienojumu VPN. Arī VPN strādā no jebkuras operētājsistēmas (Windows, iOS, Android), kas spēj nodrošināt PPTP.
Pamācības, kā konfigurēt un pieslēgties LU VPN
Ubuntu Linux 14.04 LTS
Mac OS X Lion 10.7.4
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows XP

     
     
 
      lu e-pasts
Līdz ar lietotājvārda izveidošanu studentam tiek piešķirts arī LU e-pasts. Studenta e-pasta adrese ir tas pats viņa lietotājvārds ar @lu.lv galā, piemēram, studentam ar lietotājvārdu ab12345 e-pasta adrese būs ab12345@lu.lv.

Students var izvēlēties, kādā e-pasta sistēmā saņemt savu LU e-pasta korespondenci - LU vai Google Mail). Šo izvēli students izdara LUIS mājas lapā http://www.luis.lv. Pamācību, kā to pareizi izdarīt, un priekšrocību aprakstu lasiet IT servisa rakstā par LU un LU Google vides saziņas/sadarbības rīku izvēles iespēju. Priekšrocības e-pastu saņemšanai LU Google Mail sistēmā ir Google aplikācijas un to integrācija ar visdažādākajām ierīcēm. Ja saņemat LU e-pastu uz LU Google Mail, tad Jums ir pieejama speciāla Android Gmail aplikācija, Jums ir pieejamas visas failu (Google Drive) kopīgošanas un koplietošanas iespējas, Jums ir pieejams Google kalendārs, kuru varat kopīgot ar citiem lietotājiem, saņemt sistēmas paziņojumus u.tml.

Students savam LU e-pastam var piekļūt ar pārlūkprogrammu vietnēs webmails.lu.lv un http://www.gmail.com. Lai pieslēgtos savam LU e-pastam Google Mail sistēmā, nepieciešams aiz lietotājvārda pievienot arī domeina vārdu @lu.lv.

Pamācība par LU e-pasta sistēmas (RoundCube) lietošanu
1. Pieslēgšanās
2. Izskata pielāgošana
   2.1. Bloku (mapes, e-pasti un priekšskatījums) izvietojums
   2.2. E-pastu saraksta attēlošana
3. E-pastu mapes
4. Identitātes
5. Paroles mainīšana
6. Atvaļinājuma (automātiskās atbildes) iestatīšana
7. Filtri
8. E-pasta mapes izmērs
9. Iestatījumi
   9.1. Lietotāja saskarne
   9.2. Pastkastes skats
   9.3. Vēstuļu rakstīšana
   9.4. Īpašās mapes
   9.5. Servera iestatījumi
10. Adrešu grāmata
11. Darbs ar e-pastu
   11.1. Jauna e-pasta rakstīšana
   11.2. Atbildēšana uz e-pastu

Pamācība par Google Mail (un Google Apps) lietošanu
LU Google Apps

Students savam LU e-pastam var piekļūt arī, konfigurējot atsevišķu instalētu e-pasta klienta programmtūru (piemēram, Outlook, Thunderbird u.tml.).
Pamācības, kā konfigurēt LU e-pastu klienta programmās (IMAP)
LU e-pasta konfigurēšana Android 4.0.3
Mozilla Thunderbird 24 LU e-pasta konfigurēšana
LU e-pasta konfigurēšana Microsoft Office Outlook 2013
Kā nokonfigurēt LU e-pastu Outlook Express

Vairāk par LU e-pasta serveriem un iestatījumiem lasiet LU IT servisa rakstā par Latvijas Universistātes e-pasta serveriem.

Students var arī pāradresēt savu LU e-pastu uz citu adresi LUISā vai, ja nepieciešams pāradresēt uz vairākām adresēm vienlaicīgi, tad ar speciālu programmtūru kā aprakstā par vēstuļu pāradresēšanu uz citu e-pasta adresi.
     
     
 
      lu informatīvā sistēma luis
LU informatīvajā sistēmā LUIS students var atrast visu, kas nepastarpināti saistīts ar viņa sekmēm un studiju procesa juridiski normatīvo pusi. LUIS atradīsiet tādas sadaļas kā
   - studiju dati (akreditācijas laiks, līgumu numuri u.tml.);
   - studiju plāns (apgūstamie kursi, iegūstamie kredītpunkti u.tml.);
   - sekmes (atzīmes, izlikšanas datumi, kredītpunktu summas u.tml.);
   - rīkojumi (imatrikulācijas, datu maiņas rīkojumi u.t.t.);
   - reģistrācija kursiem (reģistrēšanās semestrim);
   - personīgā informācija (bilde, kontaktinformācija, CV, iestatījumi) u.t.t.

LUIS vietnē students var arī nomainīt sava LU lietotājvārda paroli, kā arī izvēlēties, kurā e-pasta sistēmā (LU un/vai Google Mail) saņemt savu e-pastu.

LU informatīvās sistēmas vietnei var piekļūt http://www.luis.lv vai kā atsevišķai sadaļai LU portālā http://www.lu.lv/portals
     
     
 
      e-studiju vide
E-studiju tiešsaistes mācību vide veidota, lai studentam padarītu efektīvāku viņa mācību procesu. Students e-studiju vidē var apgūt kursa materiālus (lasīt, apskatīt, lejupielādēt, skatīties u.tml.), kārtot kontroldarbus, ieskaites un pat eksāmenus, sazināties ar studiju biedriem un pasniedzējiem, saņemt vērtējumus un ieteikumus, sekot savām atzīmēm un kursa materiālu apguves progresam.

Reģistrācija studiju kursiem e-studiju vidē notiek automātiski pēc reģistrācijas nedēļas, tādejādi studentam e-studiju vidē ir redzami tikai tie kursi, kurus viņš konkrētajā semestrī apgūst. Dažiem kursiem, ja to atļāvis pasniedzējs, var piekļūt arī ar viesa tiesībām un vienu sesiju un šīs sesijas dati netiek saglabāti.

LU e-studiju vietnei var piekļūt http://estudijas.lu.lv vai kā atsevišķai sadaļai LU portālā http://www.lu.lv/portals
     
     
 
      programmatūra
Studentiem LU datorklasēs ir pieejama visa nepieciešamā biroja un specializētā programmatūra, taču atsevišķu porgramnodrošinājumu studenti var instalēt arī uz saviem privātajiem datoriem ar pielāgotiem licencēšanas noteikumiem.

SPSS

LU studentiem tagad ir pieejamas statiskikas programmas SPSS Statistics (versijas no 15 līdz 22) licences Microsoft Windows (32bit/64bit), Linux un Apple MacOS operētājsistēmām. Studentam ir iespēja SPSS Statistics instalēt uz sava privātā datora. Lai to izdarītu, nepieciešams lejupielādēt instalēšanas pakotni, atbilstīgi sava datora operētājsistēmai, instalēt produktu un autorizēt to. SPSS Statistics licencēšanai ir speciāls autorizēšanas serveris lic.lu.lv.

Vairāk par SPSS Statistics lejupielādes iespējām un autorizēšanas procedūru lasiet LU IT servisa rakstā par SPSS 22 un licencēšanu.

Rstudio

Kā alternatīvu risinājumu SPSS Statistics LU ITD piedāvā tiešsaistes statistikas programmas risinājumu Rstudio, kuras priekšrocības ir
   - pieejama no jebkuras operētājsistēma, nepieciešama tikai pārlūkprogramma;
   - to no licencēšanas viedokļa iespējams nodrošināt visiem interesentiem;
   - liels papildinājumu klāsts, kuru katrs lietotājs var pielāgot sev individuāli;
   - versiju savietojamība, jo visi lieto vienu versiju;
   - Rstudio ir bezmaksas.

Vairāk par Rstudio lasiet IT servisa Rstudio lietošanas pamācībā.

Microsoft Office 365

LU saviem studentiem piedāvā lejupielādēt un instalēt Microsoft Office 365 programmatūru, kurā ietilpst jau par industrijas standartiem kļuvušie Word, Excel, Powerpoint u.t.t.

Vairāk informācijas: http://365.lu.lv

Gaussian

Gaussian ir skaitļošanas programmatūra (matemātikai, fizikai u.tml.) Microsoft Windows operētājsistēmām. Ar tās palīdzību iespējams veikt vissarežģītāko elektronisko struktūru modelēšanu.

Vairāk informācijas: https://itserviss.lu.lv/?q=software-gaussian

Wolfram Mathematica

Wolfram Mathematica 10 ir augstākā līmeņa zinātniska programmatūra, ko mācību procesā un pētniecībā aktīvi izmanto studenti, mācībspēki un zinātnieki. Mathematica 10 LU pieejama Linux, MacOS (arī OS X 10.9.5 un OS X 10.10 atbalsts) un Microsoft Windows 32 un 64 bitu operētājsistēmām.

Vairāk informācijas: https://itserviss.lu.lv/?q=software-mathematica

Autodesk

No 2016. gada 10. februāra piedāvājam LU studentiem un mācībspēkiem izmantot Autodesk programmatūru. Abonēšana notiek, izmantojot produktu atslēgas un konfigurējot pieslēgšanos LU licenču serverim lic.lu.lv.

Vairāk informācijas: https://itserviss.lu.lv/?q=software-autodesk

ANSYS

Studentiem un darbiniekiem pieejama ANSYS programmatūras Academic Multiphysics Campus Solution. Ir pieejama 18. versija un kopš 2016. gada 24. augusta 17.2 versija.

Vairāk informācijas: https://itserviss.lu.lv/?q=software-ansys

Cita programmatūra

Tā kā studiju procesā var sanākt daudz rakstīt latviešu valodā un būs jāizmanto garumzīmes un diakritiskās zīmes, LU IT serviss piedāvā Microsoft Windows operētājsistēmu lietotājiem lejupielādēt speciālu tastatūras konfigurācijas programmatūru, kas ļaus rakstīt ar visām speciālajām zīmēm, izvēlēties ērtāko mēmo taustiņu u.tml.

Vairāk lasiet LU IT servisa rakstā par tastatūras izkārtojumiem

     
     
 
      citi it pakalpojumi

Faili mākonī

Ja studentam ir nepieciešams sūtīt vai uz laiku uzglabāt failus, ko citkārt nav iespējams izmēru dēļ nosūtīt pa e-pastu, piedāvājam izmantot LU Store. Darbības princips pavisam vienkāršs: LU lietotājs autorizējas šai sistēmā store.lu.lv, ievada adresāta e-pastu un sūta failu. Fails, protams, netiek sūtīts pa e-pasta adresi, bet gan uzglabāts šai sistemā. Otrā galā saņēmējs saņem e-pastu ar saiti, kur šo failu var lejupielādēt. Sūtāmajam failam var iestatīt derīguma termiņu, kas nevar pārsniegt 30 dienas. Tāpat šai failu uzglabāšanas pakalpojumā iespējams sūtīt ielūgumu saņemt failu no citas personas, kurai nav LU lietotājvārda un paroles.

LU Store vietnes adrese: http://store.lu.lv

Abonētās datubāzes

LU līdzās tradicionālajiem informācijas resursiem tiek nodrošināta pieeja vairāk kā 150 000 abonētajiem e-resursiem dažādās zinātņu nozarēs. Ir pieejamas uzziņu, e-žurnālu un e-grāmatu pilnu tekstu datubāzes no tādām izdevniecībām kā Cambridge University Press, Emerald, Elsevier, Sage un citām, kā arī datubāzes, kurās apkopoti dažādu izdevēju e-žurnāli, e-grāmatas un citi materiāli. Pieejamas Latvijas datubāzes - LETA, Letonika.lv, LURSOFT, iFinanses.lv

db
     
     
 
      it atbalsts un paziņojumi
LU studentiem ir pieejama palīdzība visa veida ar LU IT pakalpojumiem saistītos jautājumos. IT servisa darbinieki palīdzēs Jums ar e-studijām, e-pastu, bezvadu tīkliem u.c. saistītos jautājumos, palīdzēs Jums nokonfigurēt e-pasta klienta programmas, ja nepieciešams, kā arī sniegs Jums rekomendējošas konsultācijas ar IT saistītos jautājumos.

LU IT servisa atrašanās vieta

LU IT serviss atrodas Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, ieeja caur iekšējo pagalmu, tālrunis (371) 67034999, e-pasts , darba laiks darba dienās 9:00-17:00.

IT servisa mājas lapa

LU IT servisa mājas lapā atradīsit visu nepieciešamo informāciju par LU IT pakalpojumiem, kā arī aktuālākos jaunumus un resursus uzziņām. Šajā mājas lapā uzzināsiet par visiem LU ITD piedāvātajiem IT pakalpojumiem, to aprakstus (bezvadu tīklu lietošanas instrukcijas, pamācības par pieslēgšanos e-pastam u.tml.), programmatūras lejupielāžu saites, norādes uz LU abonētajām datubāzēm.

LU IT servisa mājas lapas adrese: http://itserviss.lu.lv

Jaunumu paziņošanas sistēmas RSS un Twitter

LU IT serviss ar RSS un Twitter servisu palīdzību ziņo par jaunumiem IT pakalpojumos, aicina pieteikties semināriem, paziņo par iespējamiem pakalpojumu pārrāvumiem tehnikas atjaunināšanas vai citu iemesu dēļ, brīdina par krāpnieciskām mēstulēm.

LU IT servisa RSS barotnes adrese: http://itserviss.lu.lv/?q=rss.xml
LU IT Twitter vietnes adrese: https://twitter.com/luitserviss

Attālinātā pieslēgšanās un darbvirsmas koplietošana ar Ammyy Admin

Atsevišķos gadījumos, kad, risinot kādu datorproblēmu, nepieciešama datorspeciālista klātbūtne, taču tas fiziski nav iespējams, piedāvājam talkā ņemt Ammyy programmatūru (pagaidām tikai Microsoft Windows operētājsistēmām), kas ļauj attālināti pieslēgties datora darbavirsmai, lietišķi un konkrēti risināt datorproblēmas, piemēram, vienlaicīgi sarunājoties pa telefonu un faktiski imitējot apstākļus, it kā kopā sēdētu pie viena datora. Ammyy Admin darbības princips ir pavisam vienkāršs: kad palaižat programmu, Jums tiek piešķirts ID, un, ja vēlaties un atļaujat, lai kāds pieslēgtos Jūsu darba virsmai, nosauciet otrai pusei šo ID.

Vairāk par Ammyy Admin: http://itserviss.lu.lv/?q=ammyy