Ģeogrāfiskā informācijas sistēma ArcGIS 10.5

LU darbiniekiem un mācībspēkiem piedāvājam ArcGIS. ArcGIS ir ģeogrāfiskā informācijas sistēma (ĢIS) darbam ar kartēm un ģeogrāfisko informāciju. ArcGIS LU pieejama Microsoft Windows operētājsistēmām. ArcGIS for Desktop 10.5 ir jaunākā programmatūras versija. Vairāk par jaunumiem 10.4 versijā lasiet http://www.mysynergis.com/fileadmin/media/mysynergis/pdf/whats_new_in_arcgis_10_4.pdf. Vairāk par jaunumiem 10.3.1 versijā lasiet ArcGIS mājas lapā (angļu valodā). Licences aktivizēšana notiek, norādot LU licenču serveri lic.lu.lv. LU licenču serveris ir sasniedzams tikai no LU tīkla, tāpēc, lai, piemēram, abonētu ArcGIS programmatūru vai moduļus, jāatrodas LU tīklā vai jābūt aktīvam VPN pieslēgumam.

ESRI atjauninājumus un uzlabojumus atradīsit http://support.esri.com/Downloads

LU darbiniekiem un mācībspēkiem pieejamas šādas ArcGIS un paplašinājumu (extension) licences vienlaicīgai lietošanai: ArcGIS for Desktop - 20, Geostatistical Analyst - 2, Spatial Analyst - 18, ArcGIS 3D Analyst - 10. LU bioloģijas faultātes (BF) un ģeogrāfijas un zemes zinātņu (ĢZZF) fakultāšu datorklasēm pieejamas papildus licences, kā arī Network Analyst paplašinājums.

Lejupielādes (ArcGIS Pro 1.4)

 ArcGIS Pro (918 MB) *
 ArcGIS Pro Offline Help (128 MB) *
 ArcGIS Pro SDK for .NET (61 MB) *
 ArcGIS Data Interoperability for Pro (534 MB) *
 ArcGIS Pro Database Support (64 MB) *
 ArcGIS Pro Coordinate Systems Data (1,1 GB) *

Lejupielādes (ArcGIS Pro 1.3)

 ArcGIS Data Interoperability for Pro (536 MB) *
 ArcGIS Pro 1.3 Patch 1 (1.3.1) (5 MB) *
 ArcGIS Pro (896 MB) *
 ArcGIS Pro Database Support (64 MB) *
 ArcGIS Pro Offline Help (130 MB) *
 ArcGIS Pro SDK for .NET (57 MB) *

Lejupielādes (10.5)

 ArcGIS Desktop (974 MB) *
 ArcGIS Coordinate Systems Data (899 MB) *
 ArcGIS Data Interoperability for Desktop (607 MB) *
 ArcGIS Data Reviewer for Desktop (60 MB) *
 ArcGIS Desktop Background Geoprocessing (64-bit) (321 MB) *
 ArcGIS Tutorial Data for Desktop (1,64 GB) *
 ArcGIS Workflow Manager for Desktop (44 MB) *
 ArcObjects SDK for Java (Windows) (439 MB) *
 ArcObjects SDK for the Microsoft .NET Framework (373 MB) *
 ArcReader (444 MB) *
 Database Server (Desktop) (353 MB) *

Lejupielādes (10.4.1)

 ArcGIS for Desktop (956 MB) *
 ArcGIS Coordinate Systems Data (Windows) (892 MB) *
 ArcGIS Data Interoperability for Desktop (587 MB) *
 ArcGIS Data Reviewer for Desktop (69 MB) *
 ArcGIS for Desktop Background Geoprocessing (64-bit) (310 MB) *
 ArcGIS Tutorial Data for Desktop (1,6 GB) *
 ArcGIS VBA Compatibility (27 MB) *
 ArcGIS Workflow Manager for Desktop (43 MB) *
 ArcObjects SDK for Java (Windows) (438 MB) *
 ArcObjects SDK for the Microsoft .NET Framework (387 MB) *
 ArcReader (446 MB) *
 Database Server (Desktop) (277 MB) *

Lejupielādes (10.4)

 ArcGIS for Desktop (940 MB) *
 ArcGIS for Desktop Background Geoprocessing (64-bit) (307 MB) *
 Database Server (Desktop) (276 MB) *
 ArcGIS Data Interoperability for Desktop (538 MB) *
 ArcGIS Data Reviewer for Desktop (70 MB) *
 ArcGIS Workflow Manager for Desktop (42 MB) *
 ArcGIS VBA Compatibility (27 MB) *
 ArcObjects SDK for the Microsoft .NET Framework (386 MB) *
 ArcObjects SDK for Java (Windows) (438 MB) *
 ArcReader (431 MB) *
 ArcGIS Coordinate Systems Data (892 MB) *
 ArcGIS Tutorial Data for Desktop (1,64 GB) *

Lejupielādes (10.3.1)

 ArcGIS for Desktop (860 MB) *
 ArcGIS for Desktop Background Geoprocessing (64-bit) (178 MB) *
 Database Server (Desktop) (264 MB) *
 ArcGIS Data Interoperability for Desktop (484 MB) *
 ArcGIS Data Reviewer for Desktop (79 MB) *
 ArcGIS Workflow Manager for Desktop (48 MB) *
 ArcGIS Case Tools for Desktop (9 MB) *
 ArcGIS VBA Compatibility (28 MB) *
 ArcObjects SDK for the Microsoft .NET Framework (653 MB) *
 ArcObjects SDK for Java (Windows) (413 MB) *
 ArcReader (490 MB) *
 Python 2.7.8 (32-bit) (24 MB) *
* - lejupielādes faili pieejami tikai no LU tīkla, un tikai ar LU lietotājvārdu un paroli. Ja neesat LU tīklā fiziski, nepieciešams instalēt un lietot VPN   ArcGIS instalēšanas procedūra
   LU licenču servera lic.lu.lv uzstādīšana
   ArcGIS paplašinājumu aktivizēšana
   ArcGIS abonēšana strādāšanai bezsaistē vai ārpus LU tīkla
   ArcGIS abonēšanas pārtraukšana

ArcGIS instalēšanas procedūra

Sākam instalēšanas procedūru, spiežam "Next".

Sākam licencēšanas nosacījumus, iezīmējam izvēles rūtiņu iepretim "I accept the licence agreement" (piekrītu licencēšanas nosacījumiem), spiežam "Next".

Izvēlamies veikt pielāgotu ("custom") instalāciju. Spiežam "Next".

Izvēlamies, kādus produktus un kādus papildmoduļus instalēt. "Next".

Ar "Browse" izvēlamies (ja nepieciešams) ceļu uz datora, kur instalēt (ja izvēlējāties, nosakot instalējamo komplektu) Python. Spiežam "Next".

Noņemam ķeksi pie izvēles rūtiņas "Click here to participate...". Spiežam "Install".

Instalējas...

Gatavs, spiežam "Finish".

LU licenču servera lic.lu.lv uzstādīšana

Lai varētu sākt lietot ArcGIS programmatūru, nepieciešams uzstādīt licenču servera adresi.
ArcGIS programmatūras instalēšanas beigās tiks automātiski parādīts "ArcGIS administrator" logs.
(Atgādinām, ka, lai palaistu ArcGIS programmatūru, klienta datoram ir jāatrodas vai nu LU tīklā (vai ar VPN) vai jābūt abonētai licencei)
Prasītajā laukā "2. Define a licence manager for concurrent use products" ierakstām

lic.lu.lv

Apstiprinām ar OK.

Licenču servera uzstādījumus mainīt iespējams arī pēc instalēšanas. Sākuma izvēlnē atrodas "ArcGIS administrator".

ArcGIS paplašinājumu aktivizēšana

ArcGIS programmatūrai LU licences ietvaros pieejami Geostatistical Analyst, Spatial Analyst , ArcGIS 3D Analyst paplašinājumi, bet BF un ĢZZF - arī Network Analyst paplašinājums. Lai aktivizētu paplašinājumu(s), vispirms palaižam jebkuru no ArcGIS programmām, piemēram, ArcGlobe.
Galvenajā izvēlnē zem "Customize" atradīsim "Extensions..."

Iezīmējam nepieciešamos aktivizējamos paplašinājumus un spiežam Close. Ja paplašinājums nebūs pieejams vai licence tam nebūs pieejama, programma par to ziņos.

ArcGIS abonēšana strādāšanai bezsaistē vai ārpus LU tīkla

Ja Jūs pārsvarā plānojat lietot ArcGIS, atrodoties bezstaistē vai ārpus LU tīkla, tad nepieciešams licenci abonēt. Licences abonēšanai jānotiek, atgādinām, LU tīklā (ja neatrodaties LU tīklā, jālieto VPN).

Palaižam "ArcGIS Administrator"

Prasītajā laukā "2. Define a licence manager for concurrent use products" ierakstām

lic.lu.lv

Apstiprinām ar OK.

Izvēlnes kokā "Borrow/Return" sadaļā norādām abonējamos produktus (ArcGIS un paplašinājumi) un ilgumu, uz cik dienām abonēt. Apstiprinām ar "Apply" un aizveram ar OK.

Šos uzstādījumus allaž iespējams mainīt ar "ArcGIS administrator".

Palaižot ArcGIS programmatūru, piemēram, ArcGlobe bezsaistē vai ārpus LU tīkla, attiecīgi parādīsies paziņojums par to, cik dienas atlikušas, pirms beigsies licences abonēšana.

ArcGIS abonēšanas pārtraukšana

ArcGIS licences abonēšanas pārtraukšana arī notiek "ArcGIS administrator" programmā. Izvēlnes kokā "Borrow/Return" sadaļā noņemam abonējamos produktus un apstiprinām ar "Apply" un aizveram ar OK.

Ja nepieciešama papildus informācija par ArcGIS, lūdzam vērsties LU IT servisā (tālr. 67034714, e-pasts: ).