Atgādinājums par POP3 protokola problēmām

Pirms neilga laika sniedzām izglītojošu un/vai atgādinošu ieskatu, ar ko atšķiras IMAP un POP3 protokoli. Pie sasniegtās atziņas, ka IMAP protokols ir elastīgāks un piemērotāks mūsdienās, aizvien pieturamies. Vēršam Jūsu uzmanību uz vēl kādu nebūt ne mazsvarīgu POP3 īpatnību, kas svaru kausus vēl izteiktāk nosliec par labu IMAP.


Un proti: ja lietotājs ir sakonfigurējis vairākas e-pasta klienta programmas kā POP3 un slēdzas klāt pie e-pasta servera pophost.lanet.lv no šīm vairākām vietām vienlaicīgi, protokola standarts nespēj nodrošināt to, lai šīs dažādās sesijas netraucētu viena otrai. Rezultāts var būt bēdīgs: viena, daudzu un pat visu e-pastu zudums saņemto e-pastu personālajās mapēs, ko paredzēt nevar šīs protokola īpatnības dēļ.


Skaidrības labad: POP3 protokols no šī brīža netiek aizliegts, taču ir ļoti vēlams, lietojot to, būt 100% drošam, ka lietojat to vienlaicīgi tikai no vienas pieslēguma vietas, pretējā gadījumā (e-pasta zudumu rezultātā) LU ITD negarantē šo sūtījumu atjaunošanu. Vēl vēlamāks, protams, ir kārtīgi izsvērt iespēju pāriet uz e-pasta lasīšanu IMAP režīmā.